Kropki - zasady gry

Gracze na przemian stawiają kropki na wolnych przecięciach linii. Celem gry jest okrążenie kropek przeciwnika; kto okrąży więcej, wygrywa.

Państwa

Po okrążeniu kropek przeciwnika powstaje ,,państwo'' (,,stop'', ,,baza''). W standardowych zasadach, a także w zasadach ,,bez terytorium'', państwa zamykane są automatycznie. Po okrążeniu państwa przeciwnika zamknięte przez niego kropki zostają oswobodzone (są odliczane od punktów przeciwnika). Nie ma kary za zamknięcie własnych kropek.
Np. na animacji poniżej gracz czerwony początkowo ma 1 kropkę przeciwnika -- punktacja 0:1. Jednak niebieski okrąża państwo czerwonego i oswobadza swoją kropkę -- punktacja na koniec to 16:0.

animacja - stop

Koniec gry

Gra kończy się, gdy nie ma już wolnych miejsc na planszy. Można zakończyć grę wcześniej klikając na ,,zakończ grę''.

Przykładowa gra

Klikaj '>', żeby zobaczyć kolejne ruchy przykładowej gry.

Zobacz też:
elementy taktyki gry,
różnice między dostępnymi zasadami gry.