Kropki - warianty zasad gry

Uwaga: żeby zrozumieć różnice między dostępnymi zasadami gry, trzeba wiedzieć, na czym polega gra na baseny.

Standardowe

Państwa mają zawsze minimalną możliwą powierzchnię i są zamykane automatycznie. Bez zgody przeciwnika nie można zakończyć gry, inaczej niż poddając, przed wypełnieniem planszy. Te zasady obowiązują w grze z komputerem (na zagram.org), są to też jedyne zasady, na których zapraszać mogą goście (gracze z gwiazdką na początku nicku).

Konsekwencje: gra na baseny jest możliwa, ale utrudniona -- baseny większe od 2 pól są na ogół warte tylko 1 kropkę (po wstawieniu doń kropki przez przeciwnika, basen jest automatycznie zamykany - choć czasami można uratować jego część i wtedy jest warty nieco więcej niż 1 kropkę).

Na terytorium

Państwa NIE SĄ ZAMYKANE AUTOMATYCZNIE i nie muszą mieć minimalnej powierzchni. Są to zasady niemal takie jak na www.szkrab.net.pl (z trzema subtelnymi różnicami, opisanymi niżej w uwagach 2., 3. i 4.).

Konsekwencje: są to idealne zasady do gry na baseny. Przy tych zasadach gra typowo jednak trwa dłużej niż przy zasadach bez terytorium (przy tej samej wielkości planszy).

Uwagi:

  1. państwa można zamykać na 2 sposoby: szybszy, poprzez wskazanie kropki przeciwnika do zamknięcia (zamknięcie ma wtedy minimalną powierzchnię), albo poprzez wskazanie kolejno wszystkich kropek brzegu zamknięcia.
  2. nie każdy kształt zamknięcia jest dozwolony. Państwo może zawierać inne państwo, jeśli brzeg nowego i starego państwa (lub grupy stykających się starych państw) ma co najwyżej jeden punkt wspólny (na szkrabie, w takiej sytuacji, nie może mieć żadnego punktu wspólnego). W szczególności następujące zamknięcie (rysunek wzięty ze szkraba): jest poprawne.
  3. inaczej niż na szkrabie, po zamknięciu mogą pozostać ,,dziury'' między państwami, np. jak na rysunku (wziętym ze szkraba): (Na tym rysunku powstała dziura nie ma żadnego znaczenia, dozwolone są jednak również większe dziury--baseny).
  4. ostatnia kropka postawiona do basenu przeciwnika zaraz przed wypełnieniem planszy zostaje automatycznie zamknięta, co trochę niweluje paradoksy opisane tu.
  5. szkrabowe zasady opisane są tutaj, stamtąd pochodzą też powyższe obrazki.

Bez terytorium

Państwa mają zawsze minimalną możliwą powierzchnię i są zamykane automatycznie. Można w każdej chwili przestać stawiać kropki, przyciskając STOP.

Konsekwencje: gra na baseny jest wykluczona - nie ma obowiązku stawiania kropek do basenów, gdy skończy się miejsce poza nimi. Przy tych zasadach gra może być najszybsza (wystarczy złapać więcej kropek niż przeciwnik i uciec do bandy). Są to zasady najbardziej zbliżone do obowiązujących na rosyjskich serwerach.

Uwagi:

  1. Po przyciśnięciu przez gracza STOP, serwer automatycznie zamyka wszystkie jego kropki, które nie wymagają do zamknięcia wstawiania kropek w ,,baseny'' gracza. Dlatego przeciwnik ma jeszcze 4 minuty na zamknięcie ewentualnych pozostałych kropek. Jeśli drugi gracz zamknął już wszystkie pozostałe kropki, może też wcisnąć STOP by od razu zakończyć grę - albo poczekać 4 minuty na automatyczne zakończenie (po wciśnięciu STOP nie da się już przegrać na czas).
  2. Po wciśnięciu STOP gracz nie może już stawiać kropek, mimo to jednak będzie on, po każdym ruchu przeciwnika, automatycznie zamykał jego kropki we własnych ,,basenach''. (Tj. przeciwnikowi opłaca się wstawianie kropki do basenów gracza tylko wtedy, gdy takim ruchem coś zamyka).