Kropki - zasady gry

Gracze na przemian stawiają kropki na wolnych przecięciach linii. Celem gry jest okrążenie kropek przeciwnika; kto okrąży więcej, wygrywa. Okrążenie polega na wskazaniu ciągu sąsiadujących (w poziomie, pionie lub po skosie) własnych kropek. Ciąg ten musi rozpoczynać się i kończyć na tej samej kropce, poza tym może przechodzić przez jedną kropkę co najwyżej raz. Żadna kropka z ciągu nie może znajdować się wewnątrz okrążenia (nieważne czy własnego, czy przeciwnika). Ponadto okrążenie musi zawierać przynajmniej jedną kropkę przeciwnika, która nie została wcześniej okrążona.

Państwa

Po okrążeniu kropek przeciwnika powstaje ,,państwo'' (,,stop'', ,,baza''). Nie wolno wstawiać kropek do zamkniętego państwa. W standardowych zasadach, a także w zasadach ,,bez terytorium'', państwa zamykane są automatycznie. W zasadach na terytorium gracz może zamknąć państwo w dowolnym momencie, po postawieniu swojej kropki; należy jednak zgłosić chęć zamknięcia państwa przed postawieniem swojej kropki (na zagram.org odbywa się to przez wciśnięcie przycisku ,,okrążam'' lub przez kliknięcie kropki przeciwnika, którą chcemy okrążyć).
Po okrążeniu państwa przeciwnika zamknięte przez niego kropki zostają oswobodzone (są odliczane od punktów przeciwnika). Nie ma kary za zamknięcie własnych kropek.
Np. na animacji poniżej gracz czerwony początkowo ma 1 kropkę przeciwnika -- punktacja 0:1. Jednak niebieski okrąża państwo czerwonego i oswobadza swoją kropkę -- punktacja na koniec to 16:0.

animacja - stop

Koniec gry

Gra kończy się, gdy nie ma już wolnych miejsc na planszy. Można zakończyć grę wcześniej klikając na ,,zakończ grę''.
Ponadto, w zasadach ,,bez terytorium'', gracz może odmówić dalszego stawiania kropek. W takiej sytuacji nie będzie mógł już postawić żadnych kropek, natomiast jego przeciwnik może postawić dodatkowo tyle kropek, ile chce.

Przykładowa gra

Klikaj '>', żeby zobaczyć kolejne ruchy przykładowej gry.